hlava - Viniční hospodářství s ekologickými aspekty

grantový projekt FRVŠ č. 1046/2008, kategorie G2

Ing. arch. Lucie Pohanková
Ing. arch. Petr Čáslava
doc. Ing. arch. Hana Urbášková PhD.

Cílem projektu bylo nenásilnou formou popularizovat a propagovat tématiku moderních architektonicky a technicky zajímavých viničních staveb s ekologickou tématikou. Připravit a podniknout zahraniční cestu po moderních stavbách s ekologickými aspekty vzniklých při viničních hospodářstvích v rámci Evropské unie ( Rakousko - Burgenland, Steiermark; Maďarsko – Pannonhalma; Itálie - Kaltern). Natočit z této cesty videodokument a připravit k němu tištěnou průvodní brožuru s technickým popisem a fotodokumentací představovaných staveb.

V únoru 2009 byla upořádána veřejná přednáška určená nejen pro studenty fakulty architektury VUT Brno, ale i pro širokou veřejnost, s promítáním tohoto videodokumentu. Vše s doprovodem odborného výkladu řešitele a spoluřešitelů projektu.

Informace: PDF soubor má velikost 50MB. Je proto lepší si soubor nejprve stáhnout do počítače (pravé tlačítko myši>"uložit soubor jako").

Průvodní brožuru je možné stáhnout zde.

K prohlédnutí PDF dokumentu možná budete potřebovat stáhnout a nainstalovat Adobe Acrobat Reader.

adobe acrobat reader

K přehrání klipu možná budete potřebovat stáhnout a nainstalovat Adobe Flash Player pro Váš prohlížeč.

adobe acrobat reader

zajímavé odkazy:

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT BRNO

FRVŠ